http://www.ivvu.nl/locatie/138/Warande_Verpleeghuis_Leendert_Meeshuis.html

Verpleeghuis Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis, Bilthoven

Onderdeel van:

Warande - Aangenaam actief blijven

Praktische informatie

Adres: Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis, Prof. Bronkhorstlaan 6, 3723 MB Bilthoven
Telefoon: 030-2259600
E-mail: secretariaat@leendertmeeshuis.nl

Adres: Warande, Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist
Telefoon: 030-6938000
E-mail: info@warandeweb.nl
Website: www.warandeweb.nl

Wonen in Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Het Leendert Meeshuis is één van de twee verpleeghuizen in Nederland met een antroposofische identiteit en heeft om die reden een landelijk opnamebereik. Het huis is gesitueerd in een bosrijke omgeving, op het zogeheten ‘Berg en Bosch terrein’ in Bilthoven.

 

Karakterschets 

In het Leendert Meeshuis verblijven o.a. bewoners met een somatische aandoening  De meeste van hen hebben vanwege een aandoening of chronische ziekte langdurige en intensieve zorg nodig. Sommige bewoners komen voor revalidatie of reactivering, anderen wonen er omdat zij vanwege een ongeneeslijke ziekte in hun laatste levensfase verkeren.

Het Leendert Meeshuis biedt in meerdere woongroepen verzorging, bescherming en omhulling aan mensen die dementeren. In alle wooneen-heden streven we naar een huiselijke sfeer, kleinschaligheid en het samen vormgeven aan het woonklimaat.

 

Activiteiten

Het Leendert Meeshuis heeft een veelzijdig aanbod van activiteiten die aansluiten bij de identiteit van het huis.

 

De kunstzinnige therapeut organiseert 1x per week een zogeheten 'Open atelier', waarin iedere bewoner  zich onder begeleiding bezig kan houden met diverse creatieve en kunstzinnige activiteiten.

De activiteitenbegeleiding organiseert creatieve activiteiten die gerelateerd zijn aan de jaarfeesten die gevierd wordeen. De jaarfeesten zijn een rode draad die aan het jaar structuur en inhoud geven.

Bijna wekelijks worden er concerten gehouden in de Tuinzaal van het huis. Deze zijn voor de bewoners en hun gasten, maar ook vrij toegankelijk voor ieder die deze muziekuitvoeringen wil bezoeken. Voor het programma belt u met de receptie van het Leendert Meeshuis. 

Met een zekere regelmaat worden er kleine exposities gehouden van werk dat bewoners gemaakt hebben, dan wel van kunstenaars van buitenaf.                                  

Zorgaanbod van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Zorgvisie

In onze zorgvisie gaan we uit van de antroposofische mensvisie, waarin de mens beschouwd wordt als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De zorgverlening richt zich op zorg voor het lichaam, voor de ziele-beleving, maar zorg voor het meest individuele deel van de mens, de geest. Geestelijk blijft de mens zich in elke levensfase ontwikkelen.

 

Aanvullende zorg/zorg op maat

Naast de in een verpleeghuis gangbare zorg wordt aanvullende zorg in de vorm van antroposofische medicijnen, uitwendige therapie, ritmische massage en kunstzinnige therapieën als heileuritmie, kunstzinnige en muziektherapie geboden. Deze worden altijd door één van de specialisten ouderengeneeskunde geïndiceerd. Juist in deze aanvullende zorg komt de zorgvisie tot uiting en komen de individuele vragen van de bewoner aan de orde.

 

Begeleiding bij ziekte en sterven
Sterven wordt beschouwd als een overgang naar een andere vorm van leven, een geboorte in de geestelijke wereld, te vergelijken met de geboorte van de fysieke mens op aarde. Dit proces wordt als belangrijk ervaren en vanuit deze visie begeleid.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligersinzet vloeit voort uit door beroepskrachten opgezette activiteiten en bevindt zich op het gebied van begeleiding en extra zorg en aandacht voor bewoners.

Bekijk het complete zorgaanbod van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis hier.

Kwaliteit

Het uitgangspunt van Warande is dat goede kwaliteit van zorg en ondersteuning een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van cliënten. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning heeft als resultaat dat de kwaliteit van leven voor de cliënt kan worden vergroot. Dat betekent dat de medewerkers zich in hun zorg en ondersteuning laten leiden door de vraag wat de cliënt nodig heeft om op een goede manier te kunnen leven. Resultaat hiervan is zo veel mogelijk op maat geleverde zorg en ondersteuning. Proceskwaliteit en continue verbeteren moeten bijdragen aan dit doel.

Werken bij Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Warande is een veelzijdige organisatie, wat het werken en leren tot een inspirerende ervaring maakt. Warande kent acht vestigingen in Zeist, Houten, Driebergen en Bilthoven en biedt zorg en dienstverlening aan zo'n 1.000 bewoners van de eigen centra en aan externe cliënten. Warande staat voor aangenaam actief blijven, warmte, professioneel en gastvrij.

Op zorggebied is Warande specialist in revalidatie en dementiezorg. De komende jaren bruist het in onze organisatie van vernieuwing en kwaliteitsontwikkeling: een hotelmatige formule voor de somatische verpleging, woongroepen voor dementerenden. Warande hecht grote waarde aan alle collega's die bij deze ontwikkelingen een inbreng willen hebben.

Als werkgever investeert Warande volop in haar medewerkers door middel van flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness en diverse interne en externe opleidingsmogelijkheden. Warande heeft in Zeist een eigen kinderdagverblijf en vakantiespeelweek met flexibele haal-en brengtijden.

Warande is een dynamische zorgorganisatie. Er is continu een stroom aan ontwikkelingen en projecten gaande om de zorg aan onze cliënten te verbeteren én een prettige werkomgeving te waarborgen voor onze medewerkers.

 

Nieuwsgierig?

U kunt contact opnemen met de afdeling PO&O voor meer informatie:

Postbus 185, 3700 AD Zeist

T. 030 - 692 85 33

E personeelsadministratie@warandeweb.nl

Bekijk de vacatures van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Ga terug